A történet

 

 

 

 

 

 

 

 


   Ötszáz évvel súlyos átkának kezdete után Nosferatu, az

élőhalott, a teljes lelki kiürülés szélére sodródik. Habár léte

  megtagadására még képtelennek érzi magát, nyilvánvalóan

megcsömörlött az örökös pusztítás és magány mezsgyéjén.

Új életre, új kezdetre vágyva úgy dönt, másik vadászterület

                        jelenthet számára megoldást.

 

Jonathan Harker útra kel, hogy megkösse élete legfontosabb

     szerződését - irodája megbízásából egy régi kúriát kell

     eladnia a Carfax várban élő nemes számára. Útja előtt

megkéri kedvese - Mina - kezét, így szerelmétől felvértezve

           indul a hosszú útra, nem sejtve mi vár még rá.

 

 

                                                                                                       A kastély közelében lakó emberek hiába óvják az ifjút,

                                                                                                 mégiscsak elmegy Nosferatu várába. Apró jelek árulkodnak

                                                                                                     arról, hogy a vendéglátó körül nincs minden a legnagyobb

                                                                                                           rendben. A furcsa viselkedés megrémíti Jonathant.

 

                                                                                                      Ezalatt Mina tudomást szerez arról, hogy más is járt már

                                                                                                      Carfax környékén az irodától. Renfieldet útja után elme-

                                                                                                  gyógyintézetbe zárták, azóta pedig bogarakon él, miközben

                                                                                                                    valamiféle gazdát szólongat éjről éjre.

 

                                                                                                     Nosferatu várába zárja ifjú vendégét, és útra kel a viharos

                                                                                                     tengeren, hogy ráleljen új társára, akivel talán léte is meg-

                                                                                                        változhat. Hajójának legénységét az út alatt elpusztítja,

                                                                                                     majd megérkezve, zárkájából kiszabadítja az őt kitartóan

                                                                                                                                    váró Renfieldet.

 

                                                                                                         Míg a vámpír igyekszik elnyerni Mina kegyeit, a lány

                                                                                                            jegyese sikeresen kiszabadul fogságából, és egy

                                                                                                            kolostorban lel menedéket, ahonnan hamarosan

                                                                                                                               folytatja is útját hazáig.

 

                                                                                                       Nosferatut olyan érzések kerítik hatalmukba, melyeket

                                                                                                     rég nem érzett. Tervét sürgetni kénytelen, mikor szolgája,

                                                                                                              Renfield kibújva a vérkötelékből ellene fordul.

 

 

       Nem sok hiányzik, hogy Mina végleg övé lehessen,

       ám végül Jonathan épp időben érkezik, és szembe-

  fordul a szörnyeteggel, aki látva vetélytársa igaz szerelmét,

           utolsó emberi érzésétől hajtva elindul hazafelé.

      Célt sosem ér, mert a hajón végre elérkezettnek érzi

az időt a végső döntés meghozatalához, mely szenvedésének

                         egyetlen gyógymódja lehet:

                a hajó fedélzetén várja meg a hajnalt...

 

 

 

 

                          A történet valójában a Bram Stoker Drakulájának sajátos olvasata és átdolgozása.

             A magyar változat sok tekintetben különbözik az eredeti musicaltől, hiszen az felépítésében kevésbé

           volt alkalmas színpadi bemutatásra. Ebben a koncepcióban - Bernard J. Taylor eredeti elképzeléseihez

       is hűen - a vámpír egy filozofikus, mégis eleve a rosszra kárhoztatott szenvedő lény, aki létének nehézségére

       (a magányra, a kirekesztettségre) próbál megoldást találni, miközben képtelen ellenállni alaptermészetének,

                                                hiszen akár akarja, akár nem, ő most már egy ragadozó.

 

                          Az egyetlen kiút a végső halál, melyre csak a darab legvégén képes elszánni magát.